Stab & Lærere

 Matt King, rektor

Matt King, rektor

 Fredrik Skoglund, inspektør

Fredrik Skoglund, inspektør

 Olav Rønhovde, hovedpastor Credokirken

Olav Rønhovde, hovedpastor Credokirken

 Steinar Lofnes, hovedleder JesusFellesskapet

Steinar Lofnes, hovedleder JesusFellesskapet

 Per Ove Berg, medpastor Credokirken

Per Ove Berg, medpastor Credokirken

 

Gjestlærere:

 Sverre H. Skilbreid, lærer

Sverre H. Skilbreid, lærer

 
 Ben Fitzgerald

Ben Fitzgerald

 Leif Johnny Johannesen

Leif Johnny Johannesen

 Paul Manwaring

Paul Manwaring

 Mary Elizabeth Kolsrud

Mary Elizabeth Kolsrud

 Rachel & Gordon Hickson

Rachel & Gordon Hickson

 
 Steve & Lorraine Box

Steve & Lorraine Box